Saulėlydžio g. 1A, Užilgių kaimas, Trakų savivaldybė, Trakų rajonas
24/7

APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

Šia Sutartimi Viešbutis įsipareigoja Klientui suteikti laikiną gyvūno apgyvendinimo ir priežiūros Viešbutyje paslaugą, o Klientas įsipareigoja atskleisti visą gyvūno laikinam apgyvendinimui Viešbutyje svarbią informaciją ir už suteiktas paslaugas Viešbučiui sumokėti nustatytais terminais bei laiku atsiimti gyvūną iš Viešbučio laikinos priežiūros.

Gyvūnų laikino apgyvendinimo viešbutyje sutarties BENDROJI DALIS.pdfGyvūnų laikino apgyvendinimo viešbutyje sutarties SPECIALIOJI DALIS PILDYMUI.docx

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *