GYVŪNŲ GEROVĖS CENTRAS „VILNOJA“ GYVŪNO LAIKINO APGYVENDINIMO VIEŠBUTYJE TAISYKLĖS

Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Gyvūnų gerovės centro „VILNOJA“ Gyvūnų laikino apgyvendinimo viešbutyje (toliau – Viešbutis) taisykles. Taisyklės yra taikomos ir privalomos visiems Viešbučio paslaugomis siekiantiems pasinaudoti ir besinaudojantiems fiziniams bei juridiniams asmenims (toliau – Klientas), Viešbučiui ir Viešbučio darbuotojams. Taisyklės yra viešai skelbiamos Viešbučio patalpose, taip pat yra pateikiamos Klientui susipažinti prieš sudarant

Sužinoti daugiau